Klima'ya Dair Bilmedikleriniz

En iyi Klima

En iyi Klima

En iyi Klima

En iyi Klima, teknolojik çözümlerin git-gide yüksek bir seviyeye ulaşması neticesinde birçok ortama uyum sağlayan ısıtma-soğutma sistemleri olarak tasarlanmıştır. Birçok marka modelinde turbo ısıtma - soğutma sistemi, sessiz bir dış ünite tasarımı, akıllı fan sistemi, aktif karbon filtre, hassas sıcaklık kontrolü ve uzaktan kumanda avantajları yer almaktadır.

İç mekanlarda dikey duvarlara rahatlıkla uygulanabilen bu mekanizmalar, hem görsel hem de fonksiyonel açıdan yüksek bir konfor seviyesini işaret etmektedir. 12000BTU klimalar, kullanım alanı bakımından da oldukça geniş bir yelpaze sunuyor.

Hacimsel bakımdan yapının sahip olduğu nitelik, kaç BTU değerinde bir klima almanız gerektiğini belirleyecektir. Bu doğrultuda, firmamız sağladığı hizmet avantajlarından ve kalifiye personel ağımızdan faydalanabilirsiniz.

En iyi Klima Nerelerde Kullanılır?

 

12000’lik duvar tipi klima, iç ortamlardaki nem, ısı ve temiz hava koşullarını belli bir seviyede sabit kılar. Kirli havanın dışarıya aktarılması yönünde bir sistematiğe sahiptir. Böylece sadece mekanlara istenilen ısı derecelerini sağlamakla kalmaz, solunan havanın kalitesini de olumlu yönde etkiler.

Peki 12000 BTU neyi ifade ediyor? Öncelikle bilinmesi gereken şey BTU ifadesinin neye karşılık geldiğidir. British Termal Unit olarak bilinen ve bir klimanın kapasitesini ifade eden bu terim; bir saati içerisinde taşınan ısı miktarının rakamsal karşılığıdır. Kaç Btu/saat klima almanız gerektiği konusunda en etkin rol, mekanın metrekaresel değeri olacaktır.

Bu değerle metkrekare arasında doğru bir orantı seyreder. Yanlış bir hesaplama ve küçük alanlarda yüksek BTU kullanımı verimi ve enerji tasarrufunu olumsuz yönde etkiler. Tüm bu süreç, kullanımdan alacağınız pozitif geri dönüşün yegâne yoludur. Bu yüzden konusunda deneyimli ellere emanet etmek yerinde olacaktır.

12000’lik Duvar Tipi Klima Nasıl Montaj Yapılır?

 

12000’lik duvar tipi klima montajlama sürecinde birtakım hususi maddelere riayet edilmesini gerekli kılar. Tüm bu yönergeler ışığında doğru bir kullanım alanı meydana getirmek mümkün. Bu hususta, firmamızın yetkin personellerinden yardım alabilir ve işlem sonunda en yüksek memnuniyet düzeyini mümkün kılabilirsiniz.

Duvara monte edilen split klimalar, sektörel anlamda en çok üretime dahil edilen ve kullanıcılar tarafından sıklıkla rağbet gören ısıtma-soğutma programları arasında yer alır. Kullanım kolaylığı, inverter teknolojisinin kazanımları, mekanda az yer kaplaması ve model seçenekleri gibi etkenler belirleyici olmaktadır.

12000’lik Duvar Tipi Klima Fiyatları

Dikkat edilmesi elzem usul ve yöntemleri barındıran bu sistemlerin yapılara adaptasyon aşaması, deneyim ve uzmanlık isteyen bir alandır. İç ve dış ünitenin kendine has birtakım fonksiyonel özellikleri vardır. Bu iki birim, birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı olarak çalışan bütünsel bir yapıyı oluşturur. İç üniteler, mekanlardaki ısı transferinden sorumludur.

Dış ünite ise, kirli havanın atmosfere taşınmasında ve iç birime temiz hava aktarımının sağlanmasında göre alır. Bu ana yönetici birimler dışında, iki merkez arasında transferi sağlayan yardımcı birimler de bulunmaktadır.

İşte bu sözü geçen yardımcı materyaller, montajlama aşamasında da önem ihtiva eder. Mekanın segmenteleri arasındaki mesafe, borulama ve tesisat mesafesinin belirlenmesinde rol oynar. Soğutucu akışkan alışverişi bakır boru tesisatı aracılığıyla sağlanır. Buna ek olarak bir de tahliye borusu sisteme dahil edilecektir. Bu kısımda da yoğuşan sıvı dışarıya aktarılır.

Fluo 12000’lik Duvar Tipi Klima

12000’lik duvar tipi klima, ana ve ek birimlerin montajlanmasında doğru adımların atılmasını gerekli kılar. Öncelikle tüm birimler için mekan kompleksinde doğru bir yer analizi gündeme gelecektir. Bakır borulama sistemi dışında, drenaj tesisatı, elektrik tesisatı gibi gerekli eklemeler de ayrı bir hassasiyet gerektirir. Bunların hem görsel bakımdan iç figürasyonlarda kalabalık oluşturmaması gerekir hem de soğutucu akışkanın ve yoğuşan sıvının aktarımında ve ısı transferinde ergonomik bir tasarımı temsil etmesi önem taşır.

12000’lik Duvar Tipi Klima Sistemi

 

12000’lik duvar tipi klima sistemi mevsimsel değişikliklere ve dış etkenlere bağlı olarak iç mekan ısısındaki ani değişimleri minimalize eder. İstenilen dereceye ulaştıktan sonra enerji tüketimini en aza indirme kabiliyetiyle, düşük faturaları da beraberinde getirir.

Konut ve küçük işletme yapılarında çoğunlukla split klimalar tercih edilirken, bu ürün grubu arasında da duvara montaj imkanı veren alt ürünlerin rağbet gördüğü bilinmektedir.

BTU değerleri farklı mekan tasarımlara uygun düşecek şekilde ayarlanan bu klimaların filtreme sistemleri büyük bir gelişme göstermiştir. Böylece son yıllarda kullanım alanı artış gösteren üretimler arasında yerini almıştır. Ortam havası filtre mekaniğinden geçerek hazırlanır ve böylece sadece ısı derecesi sağlamakla kalmaz, sağlık koşulları açısından da büyük bir fonkisyonel kabiliyet sergiler.

 

12000’lik duvar tipi klima modelleri DC inverter teknolojisiyle birlikte üretilirler. Bu sayede en yüksek performanslı kullanım süreçlerini en uygun ve ekonomik koşullarda sağlamanız mümkün olmaktadır. Geleneksel tip klimaların en büyük götürülerinden biri, oldukça yüksek bir enerji sarfiyâtı gündeme getirmeleriydi. Bu sistemler, tek birimli olarak faaliyet gösterir ve aktive edildikleri süre boyunca mekana istenilen ısı derecesini verirlerdi.

Fakat bu cihazların diğer bir olumsuz yönü ise, temiz hava koşullarına pozitif bir etki sağlamamalarıydı. Bunun yanı sıra, iç mekan havasının yaşamsal koşullarına negatif etkiler de gündeme gelmekteydi. Buna bağlı baş ağrıları, yorgunluk ve iş gücünde düşüş gibi durumlar da birbirini izlemekteydi. Split klimalar tüm bu problemlerin önünü keser, ekstra özellikleri sayesinde de üst düzey bir kullanıcı konforu sağlanmış olur.

12000’lik Duvar Tipi Klima Nasıl Çalışır?

En iyi Klima çözümlerinin temel çalışma prensibi enerjide tasarruf ve ısı transferinde yüksek bir performans olarak özetlenebilir. Bu, mekanizmanın beynini teşkil eden ana hedefin dışında bir de kullanımda sağlanan pratikliktir. Isıtma ve soğutma çevrimi olarak da adlandırılan üretimde farklı kontrol seçenekleri de yer almaktadır. Böylece her türlü mekânsal parametreye uygun düşecek bir kumanda edilebilme özelliği hayata geçirilmiştir. Dış ünitenin ihtiva ettiği kondenser, genleşme valfi ve kompresörler devridaim eden bir sistemde uyum ve ahenk içinde faaliyet gösterirler. İç tasarımlar daha çok görsel nitelikleri içerir ve bir yandan da evaporatörler ve fan sistemini de bünyesinde barındırır. Evaporatörler, diğer bir söyleyişle buharlaştırıcı anlamını taşımaktadır. Bu iç ünite mekaniği, soğutma serpantini kavramını da karşılamaktadır. Sistemde dolaşıma katılan soğutucu akışkanın buharlaştığı bölme de burasıdır. Mekandan emilimi gerçekleştirilen ısı bu bölmede buharlaşma eylemine tabi tutulur. Isıtma işleminde ise, sistem tersi bir şekilde çalışma gösterecektir.

En iyi Klima, tüm iklimsel tercihleri ortamlara sağlamak yönünde programlanmıştır. Bu işlemi sağlayan diğer üretimlerden en ayırt edici özelliği ise, çalışma esnasında sağladığı avantajlar ve montajlama kolaylıkları gibi unsurlardır. Bu dekoratif ve kompakt yapı taşıdığı ısı miktarı oranınca mekanlara adapte edilir. Bu oran BTU nispetiyle belirlenmekte ve mekanın genişlik ve yükseklik gibi sayısal değerlerine uygun olarak tercih edilmektedir.

 

Firmamız, ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapılara kurgulanması ve montajlanması  yönünde hizmet sağlamaktadır. Kurumsal anlayışımız ve nitelikli arayüzümüzle uzun yıllardır sektörde başı çeken kuruluşlar arasında yer almaktadır. Hızlı ve pratik çözümlerle sizlere hizmet sağlayan şirketimiz, bu yolda ekonomik bir potansiyel yaratmakta ve bütçeye uygun programı hayata geçirmektedir. Doğru tercihler, uzun vadede sağlıklı kullanım seansları meydana getirir. Bu bağlamda bizi tercih ederek, sürecin her aşamasını en ergonomik hale getirebilirsiniz.


Görüntülenme : 278